spectrum

Диагностично-терапевтичния апарат <<Спектър>> прави възможно осъществяването на електропунктурна диагностика по метода на Р. Фол и вегативно резонансния тест (ВРТ), както и тестване на медикаменти. С помощта на вградения генератор на импулси става възможно провеждането на резонансно-честотна терапия, а също така индивидуален подбор на маркерите на заболявания и честотите на паразити, вируси, бактерии, гъбички и прости организми. В апарата също се помества сегментарна експрес-диагностика от ново поколение. Апарата има вграден електронен медикаментозен селектор.
Възможно е пренасянето на информационните свойства на препарати върху носители. Позволява да се провежда ендогенна биорезонансна терапия чрез собствените електромагнитни колебания на пациента (БРТ).
Основното предназначение на този съвременен апарат е експрес-диагностика на функционалното състояние на всички физиологични системи в човешкия организъм, а също така, включва в себе си по-подробно тестване по метода на Р. Фол и Вега-тест. Апарата има терапевтична функция - лечебно въздействие по метода на биорезонансната терапия чрез честотните спектри на здравите органи.
С  електропунктурната диагностика по метода на Фол и Вега-тест, в програмите на които се използва най-модерни компютърни технологии, се провеждат измервания на показателите на функционалното състояние и здравето на органите на заболелия пациент и се определят заболяванията в най-ранния им стадий на развитие /безсимптомен/, което позволява да се определи вида на патологичния процес и да се осъществи необходимото лечение тогава, когато други средства и методи на изследвания не отчитат патологични промени.
Основната идея на метода се основава върху съществуването на електрически токове между 3 и 6 микро ампера в организма на човека, наречени собствени  биопотенциали. Метода на Райнхард Фол използва електрическо напрежение между от 1,3 до 1,5 волта при сила на тока 15-20 микро ампера. Когато се въздейства върху една от биологично активните точки възниква съпротивление посредством вътрешните електродвижещи сили с електрическия ток, и като следствие се появява стабилен показател по скалата на монитора на апарата и върху монитора на  компютъра.

По биологично активните точки на меридианите с помощта на сондата и създадената за тази цел компютърна програма, лекаря открива кои са проблемните органи и тъкани. Предполагаемите диапазони се подчертават на монитора. Анализът на тези данни, обективното състояние и оплаквания на пациента позволяват на този който лекува да съставя изводи за състоянието му.
С помощта на компютърните технологии е станало възможно създаването на медикаментозен селектор- електронно устройство, съдържащо информация за свойствата на хомеопатичните препарати, чието използване позволява назначаване на терапия на вече проявени заболявания. Селекторната база на апарата <<Спектър>> съдържа 35374 маркери на заболявания, паразити, вируси, бактерии и др. за лечение не само на хора, но и животни (котки и кучета). Апаратът също така има вградена база на маркерите на препарати предназначени за лечение на растения.
Възможности на прибора:
1.А. Измерване на електрическите параметри на биологично активните точки (БАТ) по Фол, търсене на БАТ и фиксиране на измерванията.
Принципите на работа на уреда се опират на факта, че всеки орган, всяка клетка на организма в процес на жизнената си дейност излъчва определено количество енергия. Ако този орган е здрав той разполага с определено количество енергия, а ако в организма има изменение, то количеството на енергия също се изменя.
Измерванията се провеждат посредством точките по които се проектират органите, намиращи се върху пръстите на ръцете и краката ( акупунктурни точки). По количеството на посочените енергии диагностициращото лице преценява състоянието на даден орган.
С помощта на диагностичния метод на Фол е възможно:
1. Определяне на функционалното състояние на органа.
2. Провеждане на диференциални диагнози.
3. Провеждане на ранна диагностика на предпатологични състояния.
4. Разкриване на скрити инфекциозни огнища в тялото.
5. Възможност да се осъществи индивидуален подбор на препаратите за лечение, при това не само избора на вида на препаратите, но и тяхната дозировка. Възможност за тестване на алопатични препарати, възможност за определяне на тяхната съвместимост с конкретния организъм, необходимостта от тяхното предписване, цялостно въздействие върху организма и върху всеки орган поотделно.
6. Разкриване на истинските причини за алергиите.
7. Тестване на произволни вещества (козметики, парфюмерии, украшения, хранителни продукти и т.н.)
8. Подбор на индивидуална програма на лечение и осъществяване на контрол във всеки етап на лечението.
9. Тестване на медикаменти, нозоди, алергени, токсини, паразити, и обременяващи за организма вещества (химични, радиационни, геопатогенни, постваксинални и др.)
10. Тестване на степента на наличните нарушения в различни органи и системи на конкретния пациент (остри, подостри, хронични, дистрофични, неопластични процеси)
11. Възможност за записи на лекарства и маркери, а също така алергени от медикаментозния селектор върху носител (вода, доза/хомеопатични глобули, спирт, восък и т.н.) с избор на хомеопатичните потенции.
2.А. Резонансно тестване по д-р Шимел (ВЕГА ТЕСТ)

Използваната методика на вегетативно-резонансния тест – ВРТ, ВЕГА–тест, представена от Хелмут Шимел (Германия) през 1978г., позволява на клетъчно ниво, без кръв, болка, или облъчвания, да бъдат открити болести и причините за заболяванията в техните най-ранни стадии на развитие. Изследването се понася от децата отлично.
Чрез Вегетативно-резонансно тестване (ВРТ) се извършва:

Диагностика на състоянието на организма по органите и системите;

Определяне на причинителя на заболяването (гъбички, хелминти, прости организми, бактерии, вируси) с уточняване на вида на организма;

Определяне на обременяващите за организма фактори (геопатогенни, електромагнитни, токсични и т.н.);

Алергологичен панел (около 2000 маркера на алергени);

Медикаментозно тестване (подбор на ефективни и преносими препарати);

Подбор на препарати за терапия от медикаментозния селектор.

С помощта на тази диагностика се определя вида и локализацията в организма на човека на микроорганизми и паразити, предизвикващи заболявания: на дихателни пътища, сърдечно-съдова система, пикочно-полови органи, стомашно-чревен тракт, а също така могат да се диагностицират: алергени, нарушения на минералния, хормоналния, витаминния баланс, нарушения в дейността на имунната система. Дадената методика е доказала своята ефективност и най-важното, достоверността си в клиниките на Италия, Гърция, Полша, Германия, България, Украйна, Казахстан, Русия и др.
Преимущества на тестването за алергии по метода на ВРТ:
1. Резултатите са толкова точни, колкото и на много по-скъпи кръвни изследвания.
2. Тестването е безболезнено: не се налага правене на нарушаващи целостта на кожата рани или кръвни проби.
3. Повечето деца и даже бебета могат успешно да бъдат тествани за алергии.
4. Отсъства условие за дългосрочни диетични ограничения за поставянето на диагноза.
5. Получавате резултата си веднага и можете незабавно да започнете лечение.
6. Теста се повтаря лесно, за да сте уверени, че алергичните реакции са отстранени чрез проведена терапия.

При тестване за алергии се проверяват указателите на следните видове алергии с определен, конкретен алерген:
- Хранителни алергени: яйца, краве мляко, различни видове месо, зърнени храни, риба, зеленчуци, плодове, мед, бобови и т.н.;

- Алергени от групата на химичните елементи и хранителни добавки: нитрати, сулфити, бензоати, млечна киселина, оцетна киселина, лимонена киселина, фосфорна киселина и т.н.
-Атипични алергени: прашец от растения, домашен прах, животинска козина, цъфтежа на различни дървета;

-Други алергени : бактериална алергия, гъбична, гликоген, хирудин/ензим, потискащ процеса на съсирване на кръвта/ и т.н.

Отличителни особености на ВРТ метода:
Както показват многогодишните наблюдения, понякога ВРТ се оказва единствения метод за откриване на истинските причини за заболявания и за изучаване на патогенезата на дадено нарушение. При това, подбраната с помощта на ВРТ терапия, в огромната част от множеството случаи, е резултатна. Изреждайки преимуществата на ВРТ при изследването на пациенти от всички възрастови групи, в това чисто и деца, още веднъж е необходимо да подчертаем следните предимства на ВРТ:
Бързината на диагностиката,
Безвредност,
Безболезненост,
Достъпност,
Обективност
Главната разлика на този метод в сравнение с други методи за електропунктурна  диагностика е голямата чувствителност и достоверност на апарата (75-90%).
В режима на Вега-тест е възможно използването на вградения генератор на импулси, който провежда резонансно-честотна терапия и индивидуален подбор на маркерите на заболявания и честотите на паразити, вируси, бактерии, гъбички, прости организми, конкретно за дадения пациент, тъй като е известна скоростта с която са способни да мутират патогените.
В основата на метода стои универсалното свойство на всеки жив и нежив обект (от молекулата до цялостния организъм) да съществува в режим на енергоинформационен обмен с обкръжаващия го свят. Този обмен, в частност, се осъществява със специфични за всеки обект набор от вълни които имат широк спектър – от светлинни и топлинни, до нискочестотни вълни. Спектъра на честотите, вълновите характеристики на обекта са така неповторими, както отпечатъците на пръстите. При въздействието на организма със слаби електромагнитни вълни от определен спектрален състав, в случай че в организма присъства идентичен вълнови спектър, в енергоинформационната система настъпва състояние на резонанс. Тези изменения се улавят при измерване на състоянието на биологично активните точки.
По този начин, при последователно изследване на организма с различни честотни спектри в определен алгоритъм, може да се получи детайлна и  точна информация за наличието на едни или други обекти и процеси. Събраната информация, по точност е много по-добра от известните клинически методи на лечение и позволява болестта да бъде открита много преди тя да бъде усетена като симптоми от пациента.

Пациент, който се отнася към здравето си като към най-големия си капитал, се нуждае от постоянно наблюдение на своето състояние. Колкото по-голяма е възрастта и професионалното натоварване на човека, толкова повече му е необходимо подобно наблюдение. Внимание към своето състояние е също важно за хора, които водят динамичен, изискващ постоянна активност, начин на живот. Необходимостта за постоянно наблюдение е свързана с множеството неблагоприятни въздействия от околната среда, емоционални претоварвания, инфекции, интоксикации, и травми- информацията за които нашият организъм складира в продължение на целия живот. Паметта на организма изтощава резервните възможности на човека, имунния статус, понижава трудоспособността му, влошават настроението, което впоследствие изменя продължителността и качеството на живота му. Човек който се намира под наблюдение по метода на Вега-тест може да бъде уверен, че постоянно се следи за влиянието на неблагоприятните събития в неговия живот, и че навреме се неутрализират възможните последствия.
3.А. Във възможностите на апарата е включена сегмента диагностика <<Експрес>>.

С помощта на дадения вид диагностика е възможно да се определи състоянието на вътрешните органи и системи в сегашния момент, както и да се направи прогноза за състоянието им в близките 180 дни. Разполага също така с подбор на ПБРТ(пасивен биорезонанс), хранителен навигатор (хранителен тест), и терапия чрез БАД (включени са следните компании: VISION, ART, LIFE, CORAL CLUB, ROYAL BODI CARE, AMWAY, NSP, TIANSHI, ARGO, LEADER GROUP, NEWAYS,VITAMAX, RODNIK ZDOROVYA).
Този тип диагностика осъществява диагностика на функционалното състояние на организма на човека, въз основа на измерването на обемната проводимост на шест зони в тялото на човека. Резултата от измерването получаваме във формата на различни видове интерпретации на данните, свързани с вътрешните органи и системи на организма.

За основа на изходните данни е използван термина <<норма>> и <<отклонение от нормата>>. Това означава, че системата автоматично определя нормалните стойности на органите и показва процентното изменение от нормалното им състояние. В автоматичния режим се тества етиологичния фактор, предизвикващ едно или друго заболяване у пациента, поставя се диагноза, и се определят недостатъците на витамини и микроелементи.

Терапевтичният комплекс се състои от общи програми и програми по избор за пасивна биорезонансна терапия (БРТ), с възможност за автоматичен подбор. Широкият избор на програми за БРТ позволява да се състави максимално ефективна и комплексна схема на терапия с преценка за индивидуалните особености на пациента.

Пасивна биорезонансна терапия (ПБРТ).

Всички органи и тъкани на живия организъм са естествени източници на свръхслаби излъчвания. При нормални условия на всеки тъкан, орган, или организма в цялостност е присъща определена честотна картина на физиологичните излъчвания (норма). Въздействието на вредните фактори (екологични, инфекциозни, психологични, химични, геопатогенни и др.) предизвиква формирането на патологични (дисхармонични) излъчвания, които нарушават нормалното функциониране на организма. Работата на Морел, Готовски,  и Келер доказа че тези изменения се поддават на корекции, използвайки метода на биорезонансната терапия (БРТ).
Този вид терапия се използва като самостоятелен метод на лечение, или за изготвянето на индивидуални резонансно-честотни препарати. Уникалният по своята ефективност терапия коригира електромагнитните излъчвания на собствените органи и системи. Тези излъчвания се делят на физиологични (хармонични), които са представени чрез специфичните честотни спектри за всяка отделна система, и патологичните (дисхармонични), предизвикани или в резултат на интоксикация, или в следствие на емоционални пренатоварвания. Организма заболява тогава, когато не може да поддържа устойчиво съотношение на физиологичните спектри на честотите и да се саморегулира, т.е. да погаси патологичните, дисхармонични честоти.
 Преминавайки през система от филтри в апарата за биорезонансна терапия (БРТ), електромагнитното поле на пациента се очиства от чуждородните за организма дисхармонични честоти. Като резултат се възстановява физиологичното равновесие в организма.

Информацията за процеса на очистване, получена по време на проведената лечебна процедура, може да бъде записана върху водните молекули в хомеопатична захарна доза, която се предписва за прием от пациента като лекарство – резонансно-честотен хомеопатичен препарат.
Всеки прием на записаните от процедурата дози “напомня” на тялото пътя от болестното състояние към здравословното състояние.  След всеки прием този път се скъсява.
Честотните спектри могат да бъдат записвани и на други информационни носители – вода, крем, мазила и др. Универсалността на метода прави възможно лекуването на болести на стомашно-чревния тракт, дихателната система, урологични и гинекологични заболявания, алергии и др.
Резонансните честоти ефективно се справят с хелмити, гъбички, вируси, и прости организми.
Използването на БРТ в медицинските центрове в Австрия, Германия, Англия, Израел и също така центъра на О. Елисев, института Сеченова (Русия), Куртсеитова (главната военна болница на министерството на отбраната в Украйна), в продължение на 20 години е доказало високата ефективност на терапията. Нужно е да се спомене, че енергоинформационната терапия прекрасно се съчетава с терапевтичните методи на класическата медицина. В частност, метода на <<Спектър>> позволява да се контролират, в процеса на терапията, различните варианти на физиотерапевтичните и лекарствените лечения, т.е. да се определи дозировката, продължителността и поносимостта към всяко въздействие.
Несъмнена е значимостта на енергоинформационната терапия за повишаване на адаптационните възможности на организма и приспособяването му към неблагоприятните условия на обкръжаващата среда. Биорезонансната терапия е особено полезна в изготвянето на специфични препарати, които помагат да се изкарат от организма тежките вещества намиращи се в дадена местност или производство.

За самата диагностика <<Експрес>>

Сегментна диагностика – това е метод, в основата на който е приложен принципа на шестквадратните отходи по Фол, но благодарение на уникалните технически усъвършенствания, може да се провежда диагностика на 47 сегмента от човешкото тяло. Всеки сегмент носи информация за конкретен орган, система или участък от тялото, а също така състоянието на сегментарния апарат на гръбначния мозък и на вегативната нервна система. Тази методика за рекордно кратко време предоставя информация за всички органи и системи, за тяхното физиологично състояние и патологичните изменения в тях, а после да избере оптималната система за терапия.

Сегментната диагностика, като универсален метод, се базира на следното:

Никой орган в човешкия организъм не превъзхожда кожата по широта на индикаторите, показващи разнообразните физиологични процеси, затова никой орган не може по-добре от кожата да даде представа за динамичните изменения във вътрешната среда на организма;
Благодарение на генетичните и еволюционните информационно-функционални връзки между, от една страна -определени биологично активни зони върху кожата, от друга страна – вътрешните системи и органи, става възможна оценката за провеждащите се в тях биохимични, биоелектрични и други процеси;

Множеството изследвания потвърждават наличието на зависимост между изменението на електрическите параметри върху определени зони от кожата и изменението на състоянието на вътрешните органи и системи.

Метода позволява:

Провеждане на сбор от информация за функционалното състояние на организма и неговите системи

Определяне функционалния статус на организма като цяло и неговите части (на основните функционални системи), който показва както функционалните изменения, така и отклоненията от нормите в процеса на саморегулация.

Контролиране на ефективността от всяка проведена терапия.

Оценка на динамичните терапевтични действия чрез провеждането на измервания по време на терапията и между терапевтичните сеанси.

Възможност за създаване на база данни и статистически анализ.

Бърза и удобна на преценка за въздействието на всеки препарат или лекарствено средство, както и на други обекти и предмети (украшения, части от дреха, хранителни продукти и т.н.)

Прибора има удобна форма за отчети по резултатите от тестовете.

Терапевтичния комплекс <<Спектър>> може да се използва не само от лекари, но и от всеки човек, владеещ основите на компютърната грамотност- формата на резултатите след провеждането на диагностика е много достъпна и проста за разбиране от всеки оператор, работещ с дадената програма.

X

Biomedis Europe

All rights reserved.