Биомедис Уважаеми заинтересовани, ние сме кинезитерапевти с повече от 25 години професионален опит. Предлагаме онлайн консултации за тези, които се нуждаят от нашата терапевтична помощ, но не могат да ни посетят.

1. Можем ефективно с ваше съдействие да подпомогнем оздравяването ви и да се справим с различни по тежест заболявания. независимо от това дали става въпрос за дете или човек в преклонна възраст.

2. Разполагаме с естествени, точни и бързи диагностични методи.

3. Чрез подбрана индивидуална терапия след първите пет минути, можете да усетите начален резултат.

Представляваме Биомедис в България. Компанията е световен лидер в научните разработки и производството на апарати за биорезонансна терапия (БРТ) и диагностика. Лекари

Тъй като човешкият организъм е в основата си вселенска (информационна) честотно-резонансна система, е възможно и безвредно да се подпомогне самовъзстановяването му чрез биорезонансна  диагностика и БРТ.

Биорезонансните апарати за диагностика и терапия Нова тип 2 и Спектър, са най-съвременните и безвредни научни постижения в името на човешкото здраве. Разработени са на базата на хилядолетните знания от източната медицина. Апаратите имат неограничени възможности в обективизирането и проследяването на индивидуалното здравословно състояние.

Биорезонанс Диагностика А апаратите Trinity, Biofon и ZENWAVE за БРТ, хармонизация и мултичестотна синхронизация:

1. Активизират възстановяването на човешкия организъм чрез модели на хармонични, физиологични и резонансни колебания.

2. Неутрализират, намиращи се в отслабения организъм на човека болестотворни микроорганизми, които с резонансните си излъчвания и тъканни увреди са вторична причина за интоксикация и деструкция на организма. 
IABIРезултатите от БРТ са:
- усилване на физиологичните колебания в организма;
- отслабване или пълна неутрализация на патологичните колебания;
- възстановяване и поддържане на физиологичната хомеостаза на организма.

Ефикасността на БРТ се обяснява с въздействието върху водещото звено на човешката адаптация, а именно че информационните, енергийните и биофизични процеси контролират тялото и в йерархията на управлението му доминират над биохимичните.

Естественият начин на живот, най-доброто от хилядолетните диагностични и терапевтични постижения на човечеството до днес, обучението на пациентите за самопомощ чрез презентации и практически и терапевтични семинари, обучението на лекари и колеги, както и терапевтичната ни дейност са най-важните ни приоритети .

Следете за новостите в  събития, услугипродукти  и документи

Отделяйки от времето си с нас и помоща ни,можете да постигате най-важното - хармония, енергия, тонус, просперитет, дълголетие и щастие без болести!

Целогодишно обучаваме и чрез уроци стотици хора с начина на живот ПайдаЛаджин 

 

X

Biomedis Europe

All rights reserved.