Биомедис Уважаеми приятели, ние сме кинезитерапевти с дългогодишен опит.

Заедно можем да решим здравни задачи, които са ви изглеждали нерешими.

Профеесионалните ни съветите няма да ви струват нищо.

Стараем се да предлагаме най-доброто за всеки от естествената и интегративната медицина:

1. Диагностичните ни методи са точни и не увреждат организма.

2. За всички възрасти подбираме най-ефективните терапевтични практики, от които можете да усетите резултат след първите 5 минути.

3. Във всички свери на нарушеното Ви здраве можем да сме полезни - болка, травми, психоемоционални разстройства и тежки увреждания.

От 2014 година да сме представители на Биомедис .

Компанията е световен лидер в научните разработки и производството на апарати за биорезонансна терапия (БРТ).   БРТ от Биомедис. Лекари

Тъй като човешкият организъм е в основата си вселенска (информационна) честотно-резонансна система, е възможно и безвредно да се подпомогне самовъзстановяването Ви чрез биорезонансна  диагностика, БРТ, работещи методи, а така също и чрез ПайдаЛаджин 

Диагностично-терапевтични апарати Нова тип 2 и Спектър, са най-съвременните и безвредни технологични постижения от учените в името на човешкото здраве. Разработени са на базата на хилядолетните знания от източната медицина. Апаратите имат неограничени възможности в обективизирането и проследяването на индивидуалното здравословно състояние.

Биорезонанс Диагностика А апаратите Trinity и Биофон за БРТ:

1. Активизират възстановяването на човешкия организъм чрез модели на здрави (хармонични), физиологични и резонансни колебания.

2. Неутрализират, намиращи се в отслабения организъм на човека болестотворни микроорганизми, които с резонансните си излъчвания и тъканни увреди са причина за интоксикация и деструкция на организма. 
IABIРезултатите от БРТ са:
- усилване на физиологичните колебания в организма;
- отслабване или пълна неутрализация на патологичните колебания;
- възстановяване и поддържане на физиологичната хомеостаза на организма.

Ефикасността на БРТ се обяснява с въздействието върху водещото звено на човешката адаптация, а именно че информационните и биофизичните процеси контролират тялото и в йерархията на управлението му доминират над биохимичните. Влияе се на причината на заболяването, а не само на симптомите. От важно значение е и осъзнатото активно участие на пациента в терапевтичния процес.

Естественият начин на живот, най-доброто от хилядолетните диагностични и терапевтични постижения на човечеството до днес, обучението на пациентите за самопомощ чрез презентации и практически семинари, обучението на лекари и колеги са едни от основните ни приоритети.

Следете за новостите в нашите събития, услугипродукти  и документи

Благодарим ви, че отделяте от времето си за най-важното - вашата хармония, тонус и просперитет!

 

X

Biomedis Europe

All rights reserved.