Биомедис Уважаеми приятели, професията ни е хоби и професионалния ни опит е дългогодишен!

Най-добре е да ни търсите, когато не сте в най-тежко състояние!

Но и когато и да е, заедно можем да решим леки и тежки заболявания, които са ви изглеждали нерешими.

Ваше право е своевременно да се възползвате от нашия професионализъм, както и от целогодишните ни практически и терапевтични семинари, за да получите необходимите ви резултати.

1. Ние предлагаме естествени и точни диагностични методи.

2. За всеки отделен случай подбираме най-ефективните и резултатни терапевтични практики.

От 2014 година сме представители на Биомедис . Компанията е световен лидер в научните разработки и производството на апарати за биорезонансна терапия (БРТ). Лекари

Тъй като човешкият организъм е в основата си вселенска (информационна) честотно-резонансна система, е възможно и безвредно да се подпомогне самовъзстановяването Ви чрез биорезонансна  диагностика, БРТ, а също и чрез природни упражнения от начина на живот ПайдаЛаджин 

Биорезонансните апарати за диагностика и терапия Нова тип 2 и Спектър, са най-съвременните и безвредни технологични постижения от учените в името на човешкото здраве. Разработени са на базата на хилядолетните знания от източната медицина. Апаратите имат неограничени възможности в обективизирането и проследяването на индивидуалното здравословно състояние.

Биорезонанс Диагностика А апаратите Trinity, Biofon и ZENWAVE за БРТ и синхронизация:

1. Активизират възстановяването на човешкия организъм чрез модели на хармонични, физиологични и резонансни колебания.

2. Неутрализират, намиращи се в отслабения организъм на човека болестотворни микроорганизми, които с резонансните си излъчвания и тъканни увреди са вторична причина за интоксикация и деструкция на организма. 
IABIРезултатите от БРТ са:
- усилване на физиологичните колебания в организма;
- отслабване или пълна неутрализация на патологичните колебания;
- възстановяване и поддържане на физиологичната хомеостаза на организма.

Ефикасността на БРТ се обяснява с въздействието върху водещото звено на човешката адаптация, а именно че информационните, енергийните и биофизични процеси контролират тялото и в йерархията на управлението му доминират над биохимичните.

Естественият начин на живот, най-доброто от хилядолетните диагностични и терапевтични постижения на човечеството до днес, обучението на пациентите за самопомощ чрез презентации и практически семинари, обучението на лекари и колеги са едни от най-важните ни приоритети в нашата дейност.

Следете за новостите в  събития, услугипродукти  и документи

Отделяте от времето си за най-важното - вашата хармония, енергия, тонус, просперитет, дълголетие и щастие без болести!

 

X

Biomedis Europe

All rights reserved.