Биомедис М

Предназначение на «БИОМЕДИС М»

Домашния апарат «БИОМЕДИС М» е предназначен за провеждане на биорезонансна терапия (БРТ) - терапия чрез биорезонанс способства за възстановяване на нарушените от заболяването механизми на оздравяване и саморегулация.

Апарата "БИОМЕДИС М" позволява да се провежда биорезонансна екзогенна терапия чрез:
А) електромагнитни полета с амплитудни модулации на носеща честота, с висока точност на настройка на честотните модулации.
Б) електрически сигнали подавани чрез съответен конектор на външен интерфейс.

При провеждане на терапия се използват честоти на Фол, Шмидт, Райф и др.
Този вид терапия може да се съчетава с които и да са видове лечения, такива като фармакотерапия, физиотерапия, хомеопатия, акупунктура и др.
Всяка лечебна програма се състои от набор честоти, изпълнявани последователно с определено време или едновременно/мултичестотно/ . От отделните лечебни програми при програмирането на апарата се съставя лечебен комплекс.
Устройството може последователно да се използва от няколко ползватели.
С устройството могат да работят и ръчни електроди.

Принцип на действие на апарата и препоръки за провеждане на терапия

Чрез биорезонансната терапия (БРТ) се коригират функциите на организма по пътя на хармонично преобразуване на резонансните електромагнитни колебания, излъчващи се от живите организми, с цел тяхната синхронизация.

Терапията се основава на потискане патологичните, възстановяване и усилване на физиологичния честотен спектър на колебание и поддържане на относителна синхронизация на различни вълнови процеси, съставляващи физиологична хомеостаза на организма. Идеята за БРТ с помощта на слаби електромагнитни колебания, присъщи на самия пациент, за пръв път е била представена и научно обоснована от д-р Ф.Морел (1977).

В нормално физиологическо състояние в организма се поддържа относителна синхронизация на различни колебателни (вълнови) процеси, а при нарушение колебателната хармония в организма започват да се развиват патологични състояния (заболявания).

БРТ – това е терапия с електромагнитни колебания, с които структурите на организма влизат в резонанс. Въздействието е възможно, както на клетъчно ниво, така и на ниво орган, системи от органи и целия организъм, тъй като различните нива характеризират и собствено се управляват от различни честотно-вълнови параметри.

Основната идея за използването на резонанса, като терапия в медицината е, че при правилен подбор на честоти и форми, лечебното (електромагнитно) въздействия може да усили нормалните (физиологични) и ослаби патологичните колебания в организма на човека. Така че биорезонансното въздействие може да бъде насочено както към неутрализация на патологичните, така и на възстановяване на физиологичните колебания, нарушени при патологични състояния, т.е. на потискане на шумовете (шумов) в информационното поле на организма.

В здравия организъм, независимо от възрастта, винаги се съхранява и поддържа относителна синхронизация на различните колебателни (вълнови) процеси, с помощта на които нашия организъм и поддържа състояние на баланс, равновесие и здраве. При развитие на каквито и да са патологични, болестотворни процеси възниква дисбаланс и нарушение на хармонията в честотно-вълновата хомеостаза. Развиват се нови, порочни, поддържащи болестта и не позволяващи оздравяване, патогенни колебания и резонанси, които нарушават природната ни програма на самовъзстановяване и самолечения на организма.

Задачата на апарата «БИОМЕДИС М» е поетапно да възстанови правилния и здрав енергетически потенциал на органи и системи и да осъществи своеобразна пренастройка, изчистване на нездравите ритми и честоти на здрави.

В основата на лечебния метод на апарата «БИОМЕДИС М» е заложено решение на задачи за създаване на способ за електромагнитна терапии, което позволява да се обезпечи хармонизация на работата на органите и системи на човека за сметка ва резонанснит

е явления, предизвикани в организма от зададените честоти. Способа на електромагнитна терапия заключава в това, че възстановяването на здравето и ликвидацията на механизмите на болестта се достига чрез въздействие на организма от импулсни нискочестотни електромагнитни полета с определена носеща честота, модулирана с различни честоти.

Апарата е предназначен за използване в домашни условия. Терапията се провежда чрез сеанси, съставляващи курс лечения, всеки сеанс, това е еднократно въздействие с определени програми. На ден може да се провеждат няколко сеанси. Най-голям ефект има при курсова терапия.

Курсова терапия – това е 14-21 дни въздействия с една-две дневни почивки в края на курса. При необходимост времето на терапии може да достигне 5-7 курса.

За получаване на най-изразен ефект апарата може да се разположи с тилната си част към увредения орган. Най-висок ефект се достига при лечение в комплекс с други видове терапии.

В деня на провеждане на процедури

те се постарайте да не се занимавате с тежка физическа работа.

В случай на остри заболявания (отравяне, остри респираторни заболявания, остри вирусни инфекции, грип) се препоръчва да се проведат процедури през 2 часа до общо подобряване на самочувствието и отстраняване на симптомите на заболяването.

Използването на апарата «БИОМЕДИС М» не изключва медикаментозната терапия и средствата на народната медицина, а напротив, усилва техния ефект.

При провеждане на лечебно-профилактични процедури с използване на ръчни електроди практически отсъстват каквито и да са усещания, или се усещат слаби убождания. За увеличаване ефективността на лечението подложете под електродите козметични памучни тампони, намокрени с вода.

В зависимости от индивидуалната възприемчивост се подбират необходимото количество процедури за ден.

След ваксинации апарата трябва да се използва само след консултация с лекар.

Използването на апарата при опасни заболявания, опасни за здравето е необходимо обезателно да се провежда под наблюдение на лекар.

ВНИМАНИЕ! Съблюдавайте указаните в

инструкцията противопоказания за използване на апарата. Консултирайте се с лекар.

Filename Size
A Microsoft Word file Биомедис М.docx 16.63 KB
X

Biomedis Europe

All rights reserved.