TeslaНикола Тесла /1856-1943/ физик и електромашинен инженер, най-значимия учен и изобретател на модерната епоха. Човекът, който „разпростря светлина върху лицето на Земята”. “Нашият свят е потопен в огромен океан от енергия и ние летим в необятното пространство с невероятна скорост. Всичко се върти, движи се цялата енергия. Пред нас е една грандиозна задача - да намерим начини за добиване на тази енергия. След като я извлечем от този неизчерпаем източник, човечеството ще се придвижи напред с гигантски стъпки “
“Ако искате да разберете тайната на вселената, мислете от гледна точка на енергия, честота и вибрации.”  “Науката е извращение, когато нейната основна цел не е в услуга на човечеството.”

2  Хипократ е най-великият лекар на Античността, още наричан баща на медицината. “Ако човек иска да бъде здрав, то отначало трябва да бъде попитан,дали е готов да се отърве от причините за болестта.И едва тогава може да му се помогне.”
Max PlankМакс Планк /1858-1947/ - немски физик, считан за баща на квантовата механика.Носител на Нобелова награда през 1918г. за квантуване на енергията. Всичко на този свят е само колебания и въздействията им.
Фактически въобще никаква материя няма.  
Всичко и всяко е образувано от колебания.

Медицински - евросертифициран диагностично-терапевтичен комплекс OLVIA-NOVA – Made in Bulgaria

Биорезонанс

Точен и обективен анализ на цялостното състояние на организма
 Уникални терапевтични възможности – ендогенен биорезонанс.
 Може обективно да отчете ефективността върху организма на всяко до сега известно на човечеството терапевтично въздействие, препарати, добавки, накити и т.н.

 БРТOlvia Nova е апарат, разработен от високо квалифициран екип специалисти: лекари, електронни инженери, програмисти и е резултат от 20 години опит в създаването на медицинско оборудване. Жизнената дейност на вътрешните органи осигурява отдела на вегетативната нервна система. Периферната част на симпатиковата вегетативна нервна система се състои от нервни влакна и симпатикови ганглии (възли). Паравертебралните нервни възли, образуващи десния и левия симпатиков ствол, които са разположени по протежение на гръбначния стълб и са свързани към съответните гръбначномозъчни нерви, образуват сегмент и осигуряват чувствителността на определени участъци от кожата - дерматоми.
 Именно затова различни увреждания и нарушения във вътрешните органи могат да се проектират върху съответстващата биологичноактивна зона. По този начин се получава информация за функционалното състояние на повечето органи и системи, протичането в същото време на патологичния процес и за цялата взаимовръзка на информационните механизми, поддържащи хомеостазата.
Такъв подход позволява напълно да се изключи субективния фактор от влиянието на ръката на оператора в процеса на измерване, което не е изключено при методите за електропунктурната диагностика.

ДиагностикаИзмерването на електропроводимостта на постоянния ток между различните двойки електроди позволява да се контролират общите качествени величини на мембранните потенциали и чувствителността на клетъчните рецептори, отразяващи функционалното състояние на отделните органи на клетъчно ниво. По-нататъшният компютърен анализ и обработката на измерените стойности на зоналната електропроводимост позволяват да се оцени функционалното състояние не само на възбудимите органи и системи (ЦНС, сърдечно-съдова система, мускули и нервни влакна), формиращи потенциала на действие, но и на клетъчните структури, които не генерират потенциал на действие (черен дроб, панкреас, бели дробове, бъбреци и др.)В системата Olvia Nova са използвани научните открития на Х. Пфлаум, д-р Морел и др., а също и дългогодишният опит при разработването на аналогични системи в областта на функционалната диагностика и терапия. Експрес-методът е логично развитие на вече известни методи за електропунктурната диагностика (д-р Фол, Накатани, д-р Шимел). В Olvia Nova са използвани алгоритми в тълкуването на функционалното състояние, представени от лекари в древността (Тибет, Китай). Olvia Nova предлага и допълнителни възможности при интерпретиране на резултатите от измерванията: взети са под внимание всекидневни и сезонни колебания на биоритмичната максимална и минимална активност на органите и взаимовръзката на циркулацията по системата на взаимодействие Ин и Ян, У – син, енергийни центрове – чакри, създадено е изображение на аурата.

ТерапияЕндогенна биорезонансната терапия/БРТ/, като част от мултирезонансната терапия е с очевидно приимущество пред чуждите за организма химични препарати. Тя оперира с честотния спектър на самия пациент - т.е. използвания способ на въздействие за информационна корекция е с ендогенен произход.  Въздейства се върху отстраняване на определени симптоми и синдроми или лечение на определени нозологии – т.е. БРТ може да се използва, както за лечение, така и за профилактика. В резултат на терапията постепенно се възстановява динамичното равновесие на имунитета и целия организъм.  Системата NOVA позволява да се провежда мониторинг. БРТ е ново направление в лечебната и профилактична медицина. Честотните колебания и сигнали на човека имат електромагнитна природа и е доказано експериментално от д-р Шимел през 1978г. Отвеждането им от тялото на пациента се осъществява чрез електроди по кабели към уреда. Преминават през прецизно устройство, което ги преобразува с обратна полярност и ги връща към организма, като усилена информация по втория кабел. Това довежда до изтриване или снижаване обема на патологичната информация.  Целта на тази терапия е неутрализация на патологичните колебания у пациента и активация на имунната сила на организма, с което се подпомага процеса на самовъзстановяване. При това не се използва никаква външна енергия – нискочастотна, ултразвукова и т.н., всички колебания са физиологични. Бъдещето принадлежи на немедикаментозните биотехнологии - биорезонансна диагностика и на комплексния/холистичен/ и индивидуален подход в терапията.

X

Biomedis Europe

All rights reserved.