Биомедис Уважаеми приятели, пациенти и клиенти, повечето от нас не носим 100% вина затова, че сме научени в повечето случаи как най-добре да разрушаваме основния ни инструмент - нашето тяло.

Нека всички дружно да поемем по пътя на регенерирането ни.

Този сайт е точното място за всички, които искат и им се налага да са бодри и енергични, да са все по-здрави и мотивирани, независимо от възрастта.

Нашите думи произлизат от дългогодишните ни практика и зсе по-добрите ни резултати.

Ние сме "Биосинергия" ООД

1. Кинезитерапевти  сме с повече от 25 години професионален опит.

2. С ваше съдействие е възможно да подпомогнем оздравяването ви и да се справим екипно с различни по тежест заболявания, независимо дали се отнася за дете или възрастен.

3. Разполагаме с естествени, точни и бързи диагностични методи.

4. Още след първите минути индивидуална терапия можете да усетите начален резултат.

5. Предлагаме и терапевтични онлайн консултации за тези, които се нуждаят от нашата помощ, но не могат да срещнат с нас.

Представлители сме на Биомедис в България. Компанията е световен лидер в научните разработки и производството на апарати за биорезонансна терапия (БРТ) и диагностика. Лекари

Тъй като човешкият организъм е в основата си вселенска (информационна) честотно-резонансна система, е възможно и безвредно да се подпомогне самовъзстановяването му чрез биорезонансна  диагностика и БРТ.

Биорезонансните апарати за диагностика и терапия Нова тип 2 и Спектър, са най-съвременните и безвредни научни постижения в името на човешкото здраве. Разработени са на базата на хилядолетните знания от източната медицина. Апаратите имат неограничени възможности в обективизирането и проследяването на индивидуалното здравословно състояние.

Биорезонанс Диагностика А апаратите Trinity, Biofon и ZENWAVE за БРТ, хармонизация, медитативна концентрация и мултичестотна синхронизация:

1. Активизират възстановяването на човешкия организъм чрез модели на хармонични, физиологични и резонансни колебания.

2. Създават неблагоприятни условия за намиращи се в отслабения организъм на човека болестотворни паразите и микроорганизми.

3. Създават чрез излъчванията си среда максимално близка до природната, без електромагнитен смог, подпомагат концентрацията, силата на мисълта и съзнанието у човека за реализация на благородни идеи - Zenwave.


IABIРезултатите от БРТ са:
- усилване на физиологичните колебания в организма;
- отслабване или пълна неутрализация на патологичните колебания;
- възстановяване и поддържане на физиологичната хомеостаза на организма.

Ефикасността на БРТ се обяснява с въздействието върху водещото звено на човешката адаптация, а именно че информационните, енергийните и биофизични процеси контролират тялото и в йерархията на управлението му доминират над биохимичните.

Естественият начин на живот, най-доброто от хилядолетните диагностични и терапевтични постижения на човечеството до днес, обучението на пациентите за самопомощ чрез презентации и практически и терапевтични семинари, обучението на лекари и колеги, както и терапевтичната ни дейност са най-важните ни приоритети .

Следете за новостите в  събития, услугипродукти  и документи

Вие с нас и помощта ни можете да постигате най-важното - хармония, енергия, тонус, просперитет, дълголетие и щастие без болести!

Допълнително обучаваме стотици хора чрез уроци и семинари с начина на живот ПайдаЛаджин 

 

X

Biomedis Europe

All rights reserved.