Биомедис Ние сме кинезитерапевти и бихме могли да сме максимално полезни на всеки, отговорен към здравето си и нуждаещ се от професионалната ни помощ.

Предлагаме на най-доброто за всяка възраст и състояние в областта на естествената и холистична терапия:

1. Разполагаме с практични, точни и съвременни диагностични методи.

2. Прилагаме най-ефективните терапевтични практики.

3. Резултата на нашата терапия се усеща след първите 3-5 минути.

4. Във всички свери на нарушеното човешко здраве можем да сме ви полезни - болка, травми, психоемоционални разстройства и тежки уврежданвия.

5. Образоваме нашите пациенти чрез семинари за да са самостоятелни, независими и да могат успешно да се грижат за цялостното си състояние.

Имаме честта от 2014 година да сме представители на Биомедис .Компанията е световен лидер в научните разработки и производството на апарати за биорезонансна терапия (БРТ).

Руски лекари за БРТ от Биомедис. https://www.youtube.com/playlist?list=PLhtxItJSvMn14OhaPk8wxD8gT14iVFtLv

Тъй като човешкият организъм е в основата си вселенска (информационна) честотно-резонансна система, е възможно и безвредно да се подпомогне самовъзстановяването му чрез биорезонансни диагностика и БРТ, а така също и чрез ПайдаЛаджин 

Диагностично-терапевтични апарати НОВА и СПЕКТЪР, са най-съвременните и безвредни технологични постижения от учените в името на човешкото здраве. Разработени са на базата на хилядолетните знания от източната медицина. Апаратите имат неограничени възможности в обективизирането и проследяването на индивидуалното здравословно състояние.

Биорезонанс Диагностика А апаратите TRINITI, Биомедис МБиофон за БРТ:

1. Активизират възстановяването на човешкия организъм чрез модели на здрави (хармонични), физиологични и резонансни колебания.

2. Неутрализират при нужда, намиращи се в човека болестотворни микроорганизми, които с резонансните си излъчвания и тъканни увреди са причина за интоксикация и деструкция на организма. 
IABIРезултатите от БРТ са:
- усилване на физиологичните колебания в организма;
- отслабване или пълна неутрализация на патологичните колебания;
- възстановяване и поддържане на физиологичната хомеостаза на организма.

Ефикасността на БРТ се обяснява с нейното въздействие върху водещото звено на човешката адаптация, а именно че информационните и биофизичните процеси контролират тялото и в йерархията на управлението му доминират над биохимичните. Влияе се на причината на заболяването, а не само на симптомите. От важно значение е и осъзнатото активно участие на пациента в терапевтичния процес.

Естественият начин на живот, най-доброто от хилядолетните терапевтични постижения на човечеството до днес, биорезонансната диагностика и БРТ, обучението на пациентите за самопомощ чрез презентации и семинари, обучението на лекари и колеги са едни от основните ни приоритети.

Следете за новостите в нашите СЪБИТИЯ, УСЛУГИ и ПРОДУКТИ.

Благодарим ви, че отделяте от времето си за вашето здраве, тонус и просперитет!

 

X

Biomedis Europe

All rights reserved.