Биотест МБИОТЕСТ М определя основните характеристики на състоянието на здравето:

Баланс между разход и възстановяване енергията в организма, ниво на стреса, адаптационни възможности на организма, вегетативен тонус, способността на нервната система да се справя със задачите си, ниво на регулация на физиологичните функции и състояние на енергетиката на главните системи на организма.
БИОТЕСТ М – това е инструмент за профилактична стратегия, намаляваща риска от неочаквани проблеми със здравето и повишаваща качеството на живота

Biotest M 2С какво «БИОТЕСТ М» е полезен?
БИОТЕСТ М е възможност да се проследи, как различните фактори влияят на работата на организма (физически и емоционални натоварвания, стрес, климатични промени, хранене, вредни навици и т.н.) БИОТЕСТ М, оценявайки състоянието на организма, позволява да се разкрият неговите слаби места, да се определи как организма реагира и се адаптира към промените. Регулирано провежданите тестове позволяват да се види в динамика процеса на работа на отделните системи и целия организма.

Своевременност
Вие можете своевременно да разкриете общите изменения в работата на функционалните системи и органи и предприемете действия, значително снижаващи риска от възникване и развитие на заболяване. С помощта на БИОТЕСТ М вие ще разберете за проблема още до появата на каквито и да са симптоми.
Оперативност
Вие ще узнаете за функционалното състояние на вашия организъм само за 5 минути.
Широта на приложения
С помощта на БИОТЕСТ М вие ще можете да оцените ефективността на лечение,
хранителни добавки, спортни занимания. Можете да разберете как вашия начин на живот влияе на здравето ви, кога натоварванията на работното място стават твърде прекомерни и застрашават здравето. Можете в режим "он-лайн" да наблюдавате влиянието на различни продукти върху организма. Можете да подберете балансирано и подходящо за вас хранене.
Контрол
С БИОТЕСТ М вашето здраве е винаги под контрол, вие можете да проследявате в динамика реакциите на организма на всякакви фактори, при всякакви обстоятелства.
Грижа
БИОТЕСТ М помага за наблюдаване състоянието на здравето на близки хора.

Filename Size
An Adobe Acrobat file Биотест М 108.16 KB
X

Biomedis Europe

All rights reserved.