БиофонУправляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «AKTIWAY»

Характеристики на устройството: Управляемият генератор на амплитудно модулирани сигнали (наричан по-долу "устройство") е с висока точност на настройка на честотата. Устройството е предназначено за амплитудна модулация на честоти в диапазона от 0.01 до 12 500 Hz с висока точност на честота. Излъчва сигнал чрез вградена антена. Генерираният сигнал се използва за амплитудна модулация на носещата честота. Модулираният сигнал се излъчва чрез вградена антена, създавайки електромагнитно поле около устройството. Устройството BIOFON може да се използва за създаване на програми използващи честотите на Фол, Шмид и  Райф.

Дизайн и принцип на действие: Устройството представлява генератор на правоъгълни радиоимпулси  с амплитудна модулация на носещата честота чрез използване на регулиращи честотни импулси в диапазона от 0.01 до 12 500 Hz с вградена антена. В устройството AKTIWAY могат да бъдат качени 3 честотни комплекса. Комплексът се състои от набор от последователно използвани честоти. Общият брой на честотите в трите комплекси не надвишава 2 000 честоти . Общото време на работа на заредените комплекси е не повече от 12 часа. Устройството разполага с един USB порт  за изтегляне на комплекси от компютър с подходящ софтуер . Същият порт може да се използва за зареждане на вградената литиево-полимерна батерия . Можете да използвате компютър или адаптер със съответния вид конектор с напрежение (5V) като външен източник на захранване на вашето устройство AKTIWAY.

X

Biomedis Europe

All rights reserved.